​Grupa Accell kolejny krok w dół w ratingu kredytowym Fitch

Grupa Accell robi kolejny krok w dół w ratingu kredytowym Fitch Według Fitch Rating, wcześniej ogłoszone reorganizacje nie wystarczyły, aby przywrócić firmie dobrą kondycję finansową.

Niepewne tempo reorganizacji w celu przywrócenia zysku (EBITDA)*, nadmiar zapasów na rynku i słaby popyt konsumencki oraz środowisko głębokich obniżek sprawiły, że Fitch Ratings zdecydował się obniżyć ocenę Accell Group z CCC do CCC-. 

Według agencji ratingowej "słabe wyniki operacyjne, ograniczona płynność i ujemne wolne przepływy pieniężne skutkują niezrównoważonymi wskaźnikami kredytowymi".

Opublikowana przez Fitch Ratings obniżka ratingu jest już czwartą w ciągu roku dla Grupy Accell. "Obniżenie ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że marża EBITDA Grupy Accell lub zysk operacyjny jako procent przychodów spadnie do niskich jednocyfrowych wartości w latach 2023-2024" - napisał Fitch Rating już w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu sytuacja finansowa Grupy Accell stała się jeszcze trudniejsza, ale odzwierciedla również ogólną sytuację finansową branży rowerowej. Prawdopodobnie najcenniejszym aktywem Grupy Accell są prawa własności intelektualnej.

"Drugi i trzeci kwartał kluczowe dla ożywienia Accell"

Fitch Ratings ocenia realizację strategii naprawczej Grupy Accell jako niepewną po braku wyraźnych postępów i niedawnych zmianach w kierownictwie wyższego szczebla. 

"Dostrzegamy poważne wyzwania operacyjne, ponieważ firma dokonuje przeglądu swojego portfolio produktów i procesów biznesowych związanych z produkcją, logistyką i zaopatrzeniem. Wysiłki te są dodatkowo potęgowane przez wyzwania związane ze sprzedażą, a także koszty wycofania Babboe. Sezonowość działalności i wyzwania sektora oznaczają, że drugi i trzeci kwartał mają kluczowe znaczenie dla ożywienia Grupy Accell". 

W ramach planu naprawczego Grupa Accell ogłosiła w styczniu połączenie swoich dwóch zakładów w Heerenveen w Holandii i przeniesienie części obecnej produkcji do innych europejskich zakładów produkcyjnych Accell na Węgrzech i w Turcji. Oczekuje się, że w Holandii zlikwidowanych zostanie do 150 miejsc pracy. Według Fitch Rating ten i inne ogłoszone wcześniej plany nie wystarczą, aby przywrócić firmie dobrą kondycję finansową. Może to oznaczać, że w tym roku ogłoszone zostaną kolejne plany restrukturyzacji, w tym redukcja zatrudnienia.

Zaangażowanie KKRs
W swoim najnowszym raporcie Fitch Rating napisał, że Grupa Accell w pełni wykorzystała swoje pozycje płynnościowe w wysokości ponad 700 mln euro. Accell Group polega teraz na swoim akcjonariuszu KKR, który już w ubiegłym roku udzielił pożyczki w wysokości 298 mln euro. 

Według Fitch Ratings, "potwierdza to silne zaangażowanie akcjonariusza w biznes. Jednak brak widoczności tempa wychodzenia z kryzysu oznacza, że nie możemy dokładnie ocenić, jak długo potrwa dostępne zaangażowanie akcjonariuszy i czy potrzebne będą dodatkowe zastrzyki kapitału".

Brak progu rentowności

Fitch Ratings szacuje, że Grupa Accell potrzebuje EBITDA w wysokości co najmniej 100 mln euro, aby przywrócić minimalną płynność finansową. Nie będzie to miało miejsca w 2024 roku. 

"Prognozujemy, że EBITDA pozostanie słaba i ledwo powyżej progu rentowności, ponieważ producenci, w tym Grupa Accell, będą zmuszeni do kontynuowania polityki rabatowej. Umiarkowana normalizacja rynku spodziewana jest dopiero od 2025 roku".

Pozytywny akcent 

Pozytywnym akcentem w raporcie Fitch jest wysoka ocena ESG** Grupy Accell na poziomie "4+" za emisję gazów cieplarnianych i jakość powietrza. Wynika to z faktu, że produkty firmy przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i korzystają ze wspierającego otoczenia regulacyjnego, co ma pozytywny wpływ na profil kredytowy i jest istotne dla Fitch w połączeniu z innymi czynnikami.


*EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

**ESG (Environmental, Social, Governance) to spojrzenie na zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. Termin ten zazwyczaj używany jest w odniesieniu do inwestycji


o autorze

Paweł Waloszczyk

Twórca portalu, absolwent Politechniki Śląskiej który zamiast pisać o tym co zrobić by sprzęt rowerowy był lepszy, co robił przez ostatnie lata, postanowił sam się za to zabrać. Pasjonat nowych technologii i materiałów. 

Powiązane posty


Powiązane galerie

komentarze

Powiązane treści

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl