​CO W LICZNIKU PISZCZY. Alfabet mocy.

Żyjemy w erze cyfrowej i czasy są takie, że telefony stały się smartfonami, a liczniki rowerowe- komputerami treningowymi. Ogrom danych, liczb, parametrów, które Garmin, Wahoo, czy też inny komputer nam wyświetla jest imponujący i często można się pogubić w ukazujących się cyferkach pól danych.
Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z pól danych w jakie wyposażyli producenci komputery pokładowe tak potrzebne do analizy i obserwowania danych treningowych.

% FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).

% maksymalnego tętna: Procentowa wartość maksymalnego tętna.

% maksymalnego tętna okrążenia: Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.

% rez.tęt.okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego okrążenia.

% rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).

Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas letni).

Bateria czujnika: Stan baterii czujnika biegów.

Bateria e-roweru: Ilość energii, jaka pozostała w baterii e-roweru.

Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze z czujnika biegów.

Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.

Bilans okrążenia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącego okrążenia.

Bilans z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Bilans z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Bilans z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Całk. spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Cel: Podczas treningu – cel etapu treningu.

Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas do końca: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały czas, jeśli jako cel ustawiono określony czas.

Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco w bieżącej aktywności.

Czas na stoj.: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco podczas bieżącej aktywności.

Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.

Czas okrążenia na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco w bieżącym okrążeniu.

Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Czas pedałowania na stojąco dla okrążenia: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco podczas bieżącego okrążenia.

Czas przed: Czas lepszy lub gorszy od Virtual Partner.

Czas trwania: Pozostały czas dla bieżącego etapu treningu.

Czas trwania: Czas, który upłynął dla bieżącego etapu treningu.

Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub mocy.

Docelowa moc: Docelowa wartość mocy podczas aktywności.

Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością do +/-3,65 m (12 stóp).

Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub aktywności.

Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do końca: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.

Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do punktu trasy: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na kursie.

Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego okrążenia.

Dystans ostatniego okrążenia: Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Efekt. momentu obrotow.: Pomiar obrazujący efektywność pedałowania.

Efekt treningu aerobowego: Wpływ bieżącej aktywności na poziom sprawności aerobowej.

Efekt treningu beztlenowego: Wpływ bieżącej aktywności na poziom sprawności anaerobowej.

EPOC: Wartość zwiększonej powysiłkowej konsumpcji tlenu (EPOC) dla bieżącej aktywności. Wartość EPOC określa intensywność treningu.

ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Etap treningu: Podczas trwania treningu: bieżący etap z łącznej liczby etapów.

Faza mocy (lewa): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana jest moc dodatnia.

Faza mocy (prawa): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi. Faza mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana jest moc dodatnia.

Faza mocy okrążenia (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.

Faza mocy okrążenia (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.

Intensity Factor: Intensity Factor™ w ramach bieżącej aktywności.

Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.

Kalorie do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe kalorie, jeśli jako cel ustawiono określoną liczbę kalorii.

Kilodżule: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.

Komb. zębat.: Informacja o bieżącej kombinacji biegów z czujnika biegów.

Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.

Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie powoduje wyzerowania tego podsumowania.

Maksymalna moc: Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Maksymalna prędkość: Maksymalna prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Max moc okr.: Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.

Moc okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc ostatniego okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.

Moc z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10 sekund.

Moc z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Moc z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m (10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp), stopień nachylenia wynosi 5%.

Normalized Power: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.

NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power w ramach bieżącego okrążenia.

NP ostatniego okrążenia: Średnia wartość Normalized Power w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej aktywności.

Opór trenażera: Siła oporu stawianego przez trenażer.

Paski mocy: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą, średnią i maksymalną moc wyjściową w ramach bieżącej aktywności.

Paski prędkości: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą, średnią i maksymalną prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Paski rytmu: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą, średnią i maksymalną wartość rytmu pedałowania w ramach bieżącej aktywności.

Paski tętna: Wykres słupkowy przedstawiający bieżące, średnie i maksymalne wartości tętna w ramach bieżącej aktywności.

Porównanie treningów: Wykres porównujący bieżący wysiłek z celem treningu.

PoŚ okrążenia: Średnie przesunięcie od środka pedału w ramach bieżącego okrążenia.

Powtórzenia do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe powtórzenia.

Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.

Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii czujnika Di2.

Pozostały wznios: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały wznios, jeśli jako cel ustawiono określoną wysokość.

Pozycja docelowa: Ostatni punkt na trasie lub kursie.

Pozycja następnego punktu: Następny punkt na trasie lub kursie.

Połączone światła: Liczba połączonych świateł.

Prędkość: Bieżące tempo podróży.

Prędkość okr.: Średnia prędkość w ramach bieżącego okrążenia.

Prędkość ostatniego okrążenia: Średnia prędkość w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Przednia zębatka: Informacja o przedniej zębatce z czujnika biegów.

Przesunięcie od środka pedału: Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od środka pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest przykładana siła.

Przewaga: Dystans lepszy lub gorszy od Virtual Partner.

Przełożenie: Liczba zębów na przedniej i tylnej zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.

Przygotowanie wydolnościowe: Wartość przygotowania wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.

Płynność: Miara spójnego zachowania prędkości i płynności na zakrętach w trakcie bieżącej aktywności.

Płynność okrążenia: Ogólny poziom płynności w ramach bieżącego okrążenia.

Płynność z 60 s: Średnia prędkość dla poziomu płynności w okresie 60 sekund.

Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.

Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.

Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.

Śr. % rez. tęt.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącej aktywności.

Średni % maksymalnego tętna: Średnia procentowa wartość maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.

Średnia faza mocy (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi w bieżącej aktywności.

Średnia faza mocy (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi w bieżącej aktywności.

Średnia moc: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Średnia prędkość podjeżdżania: Średnia prędkość podjeżdżania w ramach bieżącej aktywności.

Średnia prędkość podjeżdżania z 30 s: Średnia prędkość podjeżdżania w okresie 30 sekund.

Średnia szczytowa faza mocy (lewa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi w bieżącej aktywności.

Średnia szczytowa faza mocy (prawa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi w bieżącej aktywności.

Średnia W/kg: Średnia moc wyjściowa w watach na kilogram.

Średni bilans: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej aktywności.

Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej aktywności.

Średnie PoŚ: Średnie przesunięcie od środka pedału w ramach bieżącej aktywności.

Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.

Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Stan kąta wiązki: Tryb wiązki przedniej.

Stan naładowania baterii: Ilość energii, jaka pozostała w lampce rowerowej.

Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.

Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.

Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).

Szczytowa faza mocy (lewa): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym wytwarzana jest największa siła.

Szczytowa faza mocy (prawa): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym wytwarzana jest największa siła.

Szczytowa faza mocy okrążenia (lewa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.

Szczytowa faza mocy okrążenia (prawa): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.

Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.

Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min). Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.

Tętno do końca: Podczas treningu pokazuje wartość powyżej lub poniżej celu tętna.

Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.

Tętno ostatniego okrążenia: Średnie tętno w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Trudn. z 60 s: Średnia prędkość dla poziomu trudności w okresie 60 sekund.

Trudność: Pomiar trudności dla bieżącej aktywności tworzony w oparciu o wysokość, nachylenie i szybkie zmiany kierunku.

Trudność okrążenia: Ogólny poziom trudności w ramach bieżącego okrążenia.

Tryb asystenta: Bieżący tryb wspomagania e-roweru.

Tryb oświetlenia: Tryb konfiguracji połączonych świateł.

Tryb zmiany biegów Di2: Aktualny tryb zmiany biegów czujnika Di2.

TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej aktywności.

Tylna zębatka: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.

Upłyn. czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął, wyniesie 35 minut.

VAM: Średnia prędkość podjeżdżania w ramach bieżącej aktywności.

VAM okrążenia: Średnia prędkość podjeżdżania w ramach bieżącego okrążenia.

W/kg okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia w watach na kilogram.

W/kg z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 10 sekund w watach na kilogram.

W/kg z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 30 sekund w watach na kilogram.

W/kg z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3 sekund w watach na kilogram.

Wat/kg: Ilość mocy wyjściowej w watach na kilogram.

Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Wykres mocy: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą, średnią i maksymalną moc wyjściową w ramach bieżącej aktywności.

Wykres prędkości: Wykres liniowy przedstawiający prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Wykres rytmu: Wykres liniowy przedstawiający wartość rytmu pedałowania w ramach bieżącej aktywności.

Wykres strefy tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę tętna (1–5).

Wykres tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżące, średnie i maksymalne wartości tętna w ramach bieżącej aktywności.

Wykres wysokości: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą wysokość, całkowity wznios i całkowity spadek w ramach bieżącej aktywności.

Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.

Wzn. do nast. punktu kursu: Wznios, jaki pozostał do następnego punktu na kursie.

Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Zasięg podróży: Szacowany dystans, który możesz pokonać, obliczany na podstawie bieżących ustawień e-roweru i pozostałej energii baterii.

Zm. biegów: Zalecenia dotyczące zmiany biegu na wyższy lub niższy na podstawie bieżącego wysiłku. E-rower musi działać w trybie manualnej zmiany biegów.

Jak widać jest to ogrom danych do analizy, śledzenia i porównywania. Przy całym tym natłoku danych nie zapomnijmy jednak mimo wszystko i zwykłej, prostej radości z jazdy.

Nasz alfabet przygotował Dawid Ratajczak, certifikowany trener Way2Champ Endurance Coaching

Link do kontaktu: https://www.facebook.com/dawid.ratajczak.33


o autorze

Piotr Szafraniec

Kolarz, kucharz, akrobata. Dwukrotny Mistrz Polski Dziennikarzy w kolarstwie szosowym.

Powiązane posty


komentarze

Powiązane treści

WiadomościWszystkie

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl