Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest redakcja portalu z którą Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: redakcja@velonews.pl lub telefonicznie 506 749 990.
Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.  Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności która:

Określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy; wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe; wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „naszymi Usługami”), przez co należy rozumieć:

Wysyłanie zapytań poprzez mail firmowy na stronie www.velonews.pl rejestracje/założenie konta użytkownika na stronie www.velonews.pl w celu tworzenia swojego kalendarza startowego lub galerii zdjęć.

Niektóre inne części naszej działalności mogą potrzebować gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczania Ci swoich produktów lub świadczenia Ci usług, jak również dla pewnych innych celów, np. w przypadku konkursów. Posiadają one własne polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane podczas interakcji z Tobą lub gdy korzystasz z ich produktów lub usług.

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Dane, które możemy gromadzić:

W przypadku bezpośredniego kontaktu poprzez podany na stronie adres mailowy: adres mailowy nadawcy oraz nazwa (imię, nazwisko, nazwa firmy) w przypadku uczestnictwa w konkursie: imię, nazwisko, w szczególnych przypadkach data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania – w celu wysyłki nagrody

Możemy zbierać poprzez naszą stronę www.velonews.pl:

anonimowe ankiety

Gdy rejestrujesz się na naszej stronie przechowujemy Twoje dane w postaci:

imię oraz stanowisko lub pseudonim oraz adres e-mail

Twój wizerunek (zdjęcie, nagrania) mogą pojawić się w naszych galeriach z wyścigów kolarskich w przypadku, gdy nie życzysz sobie publikacji zdjęcia z Twoją osobą prosimy o kontakt, niezwłocznie zdjęcie zostanie usunięte

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

Jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości; jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom); w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z przejęciem lub fuzją.

Dane chronimy w następujący sposób:

Używamy zabezpieczeń komputerowych, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie danych. Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

Masz prawo wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.  Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o kontakt email na adres redakcja@veld.fonews.pl

WiadomościWszystkie

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl