Klasyk Beskidzki

Staticmap?size=610x200&sensor=false&zoom=15&markers=52.452357%2c21

„KLASYK BESKIDZKI” – wyścig szosowy

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice 38-300 Gorlice,
ul. Brzechwy 6
NIP: 7382110925
Kontakt: Sebastian Chłanda
e-mail: grupettogorlice@gmail.com 

Termin i miejsce organizacji wyścigu: 
Termin: 01.05.2015r. 
Miejsce startu, biuro zawodów: 38-312 Łosie, Łosie 210, Bar „Pstrąg u Eda” (pstragueda.pl) 

Program:
01.05.2015 (piątek)
godz. 7:30 – 9:30 – biuro zawodów
godz. 10:15 – START Wyścigu
godz. 13:30 – dekoracja, rozdanie nagród, zakończenie 

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.klasykbeskidzki.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 1 dzień przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
10.Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
11.W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru szosowego bez lemondki (rowery triathlonowe i czasowe nie będę dopuszczone do startu). Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross. 

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Limit uczestników wynosi 350 osób.
2. Opłata startowa wynosi: – 50 zł brutto płatne przelewem w terminie do 27.04.2015 r. – 70 zł brutto płatne w biurze zawodów w terminie od 28.04.2015 r.
3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformować organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 19.04.2015 do godz. 20.00
4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.
5. Istnieje możliwość zapisania się i wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Kościuszki 32): 

Zapisy ruszą 5 STYCZNIA 2015 r. 

Organizacja wyścigu: 
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. 
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 10:15. 
3. Limit zapisów to 350 osób. 
4. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją. 
5. Na trasie wyścigu NIE będzie bufetu. 
6. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans. 
7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 
8. Zawodnicy jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. Osoby, które będą odstawać od peletonu zostaną wyprzedzone przez ostatni wóz policyjny i od tego momentu jadą zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
9. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig. 
10. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Świadczenia dla zawodników:
– numer startowy na koszulkę (dwa numery na plecy), po przybyciu na metę uczestnik ma obowiązek zwrócić organizatorowi maratonu numer startowy lub osobie wydającej posiłek
– oznakowanie na trasie wyścigu
– pomiar czasu
– zabezpieczenie medyczne
– posiłek na mecie
– zamknięcie dla ruchu dróg publicznych
– skarpetki „Klasyk Beskidzki 2015″ 

Klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:  

mężczyźni
I miejsce – 500 zł + puchar Wójta Gminy Ropa
II miejsce – 350 zł + dyplom
III miejsce – 250 zł + dyplom
IV miejsce – 200 zł + dyplom
V miejsce – 150 zł + dyplom
VI miejsce – 150 zł + dyplom  

kobiety
I miejsce – 300 zł + puchar Wójta Gminy Ropa
II miejsce – 200 zł + dyplom
III miejsce – 150 zł + dyplom
IV miejsce – 100 zł + dyplom
V miejsce – 50 zł + dyplom
VI miejsce – 50 zł + dyplom  

Kategorie wiekowe mężczyzn miejsca I-III
M0 – do 21 lat (1994r.  i młodsi): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
M1 – 22-29 lat (1986 do 1993): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
M2 – 30-39 lat (1976 do 1985): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
M3 – 40-49 lat (1966 do 1975): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
M4 – 50-59 lat (1956 do 1965): nagrody rzeczowe + dyplom + medal
M5 – 60+ lat (1955 i starsi): nagrody rzeczowe +dyplom +medal 

– upominki dla trzech najlepszych zawodników „Ziemi Gorlickiej” (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu) 

UWAGA ! Nagrody z kategorii generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych 

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja. 

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– łamanie zasad ruchu drogowego
– nie używanie sztywnych kasków
– nadmierne śmiecenie
– braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie
– skracanie trasy (pozdrowienia dla wiadomo kogo) 

Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki. 

Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Podobne wydarzenia

komentarze

WiadomościWszystkie

GalerieWszystkie

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl